top of page

Easy Block - Et Spennende Slankemiddel

Easy Block er et naturlig slankemiddel som skiller seg en del fra lignende slankeprodukt. Dette er nemlig et slankemiddel som inneholder sjeldne virkestoff med god og dokumentert effekt i forhold til slanking. I de neste avsnittene finner du fakta om effekt, virkestoff og dokumentasjon. Nederst på siden finner du de beste tilbudene på Easy Block.

Effekten fra Easy Block

Som navnet tilsier et dette et slankemiddel som fungerer på den måten at en del av kroppes kaloriopptak blokkeres. Nærmere bestemt blokkerer Easy Block både fett og karbohydrater slik at det lagres mindre fett på kroppen vår. Dersom dette virkelig er tilfellet betyr det naturligvis meget gode muligheter til å lykkes med slanking og det aller meste tyder på at så er tilfellet. Som vi skal komme tilbake til er nemlig virkestoffene i Easy Block godt dokumenterte og en rekke studier tilsier at dette er et effektivt slankemiddel.

Ingredienser i Easy Block

Som nevnt er dette et slankemiddel som inneholder sjeldne og naturlige ingredienser. Faktisk kjenner vi ikke til at disse virkestoffene finnes i andre slankeprodukter som selges her til lands og vi har sjekket de aller fleste reseptfrie slankemiddel som selge lovlig i Norge. De virkestoffene vi sikter til er Phaseolus vulgaris som finnes i hvite hagebønner, samt kitin (kitosan) som finnes i reker og en del andre skalldyr. Enkelt forklart er Phaseolus vulgaris et ekstrakt som gjennom å hemme kroppens spalting av stivelse fører til redusert opptak av karbohydrater. Kitosan som utvinnes fra kitin fungerer på den måten at det binder fett og dermed hindrer at det lagres på kroppen.

Beviser - Phaseolus vulgaris

Det finnes en rekke studier som dokumenterer at Phaseolus vulgaris har en reell og positiv slankeeffekt og dermed kan vi langt på vei slå fast at Easy Block er et effektivt slankemiddel. Det inkluderer blant annet studier foretatt ved Georgetown University, samt ved University of California. I en av disse studiene oppnådde testpersonene som fikk Phaseolus vulgaris i snitt et vekttap på 4,5 kilo, mens kontrollgruppen i snitt oppnådde et vekttap på kun 1 kilo. Videre kan vi nevne en omfattende dobbelt-blind studie foretatt ved Universitet i Roma. I denne studien som hadde en varighet på 30 dager deltok 60 personer og under testperioden ble disse fulgt meget nøye. Resultat av studien var oppsiktsvekkende og konklusjonen var at Phaseolus vulgaris ga en betraktelig reduksjon i kroppsvekt. Her finner du hele studien.

Beviser – Kitosan

Easy Block som inneholder som nevnt også kitosan, et virkestoff som i flere land har blitt et populært slankemiddel. Det skyldes at kitosan kan binde til seg svært mye fett, en egenskap som har blitt dokumentert gjennom studier og forskning. Blant annet ble det allerede i 1998 foretatt en svært omfattende studie hvor hele 386 personer deltok. Resultatet var at testpersonene som fikk kitosan i løpet av 4 uker oppnådde et vekttap som var 3 kilo større enn det kontrollgruppen oppnådde. Vi nevner også at forskere ved University of Auckland gikk gjennom 14 studier av kitosan med det resultat at testpersonen som fikk kitosan i lpet av 28 dager oppnådde et vekttap som i snitt var nesten 2 kilo større enn det kontrollgruppene oppnådde.

Vår konklusjon

Easy Block fremstår etter vår oppfatning som et usedvanlig troverdig slankemiddel. Det begrunner vi med de mange studiene som alle viser det samme, nemlig at virkestoffene i Easy Block har god effekt i forhold til slanking. Når vi i tillegg tar med at dette er et rimelig slankemiddel, samt at vi her snakker om et naturlig kosttilskudd, så blir konklusjonen meget positiv. Prisen på Easy Block er for øvrig 249 kroner for en måneds forbruk (pluss porto). Legg ellers merke til at dette er et slankemiddel som skal inntas før måltid.

NB: Easy Block er for tiden ikke tilgjengelig. I stedet anbefales slankesensasjonen Glucomannan som har en unik godkjenning fra Europeiske helsemyndigheter. Les mer her

Kilder

medsci.org

dietspotlight.com

medicine.ox.ac.uk

herbcyclopedia.com

webmd.com

bottom of page