top of page

Glucomannan - Slankesensasjonen

Glucomannan er et unikt kostfiber som har kommet seg gjennom det meget trange nåløyet til EU. Deres ekspertpanel har nemlig konkludert med at det er overveiende sannsynlig at du vil gå ned i vekt dersom du benytter kosttilskudd med Glucomannan. I denne artikkelen kan du lese mer om denne unike muligheten til slanking. Nederst på siden finner du slankeprodukt med Glucomannan.

Godkjennelse fra EU

Det faktum at EU har godkjent påstanden om at Glucomannan vil hjelpe deg ned i vekt er intet mindre en enn sensasjon. EU sitt ekspertpanel (EFSA) er nemlig kjent for å være like restriktive som norske helsemyndigheter i forhold til slankeprodukter og dette er aller første gang de godkjenner at et kosttilskudd anbefales til slanking. Mer presist vil det si at kosttilskudd som inneholder de riktige mengdene Glucomannan kan markedsføres med påstand om at produktet faktisk vil hjelpe deg ned i vekt. Et slikt slankeprodukt erNediVekt som du kan lese mer om i siste avsnitt.

Om EFSA

European Food Safety Authority kan sammenlignes med det norske mattilsynet og det er de som har vurdert og godkjent Glucomannan. Det har de gjort etter nøye å ha vurdert kliniske studier og annen dokumentasjon på effekten fra dette unike kostfiberet og bedre attest er det vanskelig å fremskaffe. Da tenker vi på at EFSA har som oppgave å gi uavhengige og vitenskapelige råd til forbrukere og at deres godkjenning ikke på noen måte er påvirket av økonomiske interesser.

På nettsidene til EFSA finner du en rekke lengre og utfyllende artikler om Glucomannan og prosessen med å godkjenne kosttilskudd med dette virkestoffet. Disse artiklene som er tilgjengelig på engelsk og dansk er imidlertid noe tungeste og derfor nevner vi det viktigste her. Det er at EFSA virkelig har vært nøye i sin vurdering av Glucomannan, samt at hovedkonklusjonen deres er at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at Glucomannan vil gi vekttap. Videre konkluderer EFSA med a studiene på dette virkestoffet har vært vitenskapelig forsvarlige. Det vil si at disse studiene har hatt et høyt nok antall deltagende personer, samt at studiene har hatt en tilfredsstillende varighet.

Om Glucomannan

Enkelt forklart er dette et kostfiber som hentes fra Konjakroten og effekten fra Glucomannan er rett og slett at du spiser mindre, noe skyldes at vi her snakker om et vannløselig kostfiber som sveller ut i magen og dermed gir en betydelig økt metthetsfølelse. Det vil naturligvis gi vektreduksjon, men det betinger at du inntar riktige mengder Glucomannan til riktig tid, noe du finner informasjon om i pakningsvedlegget til aktuelle kosttilskudd. Les mer om glucomannan

Beviser

Det finnes en rekke kliniske studier og annen dokumentasjon som beviser at kosttilskudd med Glucomannan vil hjelpe deg ned i vekt, men vi ser ikke poenget med gå i dybden på disse. Det har som nevnt EU sitt uavhengige ekspertpanel gjort og deres vurderinger taler for seg selv. Vi nevner derfor bare svært kort noen av de viktigste studiene som inkluderer en 16-ukers studie du blant annet finner på Wikipedia. Der deltok hele 200 overvektige personer og testpersonen som fikk Glucomannan oppnådde et betraktelig større vekttap enn kontrollgruppen. Videre har det blitt foretatt en dobbeltblind-studie hvor testpersonene som fikk Glucomannan i løpet av 8 uker i snitt oppnådde et vekttap som var 2,5 kilo større enn det kontrollgruppen oppnådde. Ellers nevner vi at en Italiensk studie viser tilsvarende resultater, samt at også Canadiske helsemyndigheter har godkjent Glucomannan sin effekt i forhold til vekttap.

Aktuelle slankeprodukt

Glucomannan Plus er et kosttilskudd med Glucomannan og etter det vi kjenner til er dette et av få slankeproduktet av denne typen som selges i Norge. Dersom du har et reelt behov for å bli kvitt overvekt er derfor dette et slankeprodukt som med all sannsynlighet kan hjelpe. Legg spesielt merke til at Glucomannan plus også inneholder krom som bidrar til å dempe søtsuget.

Kilder:

www.ncbi.nlm.nih.gov - www.self.com/health

en.wikipedia.org - www.efsa.europa.eu

altmedicine.about.com 

bottom of page