top of page

Glucomannan Plus - Slankepiller som virker

Dersom du har behov for å gå ned i vekt bør du definitivt forsøke Glucomannan Plus. Dette er nemlig slankepiller som kan vise til usedvanlig godt dokumentert effekt, noe som har gitt en unik godkjennelse fra Europeiske helsemyndigheter. Vi har presentert en rekke nyttige slanketips på dette nettstedet, men å benytte Glucomannan Plus er nok det beste av dem alle.

Om Glucomannan Plus

Dette er slankepiller som gir en betraktelig økt metthetsfølelse og som dermed gjør det mulig å slanke seg uten ubehaget som det å gå sulten medfører. Av den grunn vil naturligvis Glucomannan Plus øke muligheten for å lykkes med slanking. Videre inneholder dette kosttilskuddet virkestoffet krom som demper søtsuget og dermed ytterligere øker muligheten for å lykkes. Ellers kan vi nevne at dette er et naturlig slankemiddel, samt at det er EU sitt svar på mattilsynet som har gitt den unike godkjennelsen for anbefaling til slanking. Det kan du lese mer om nedenfor og der finner du også info om dokumentasjon og virkestoffene i Glucomannan Plus. Mer informasjon finner du også på salgssidene for dette produktet.

Om den unike godkjennelsen

Glucomannan Plus er slankepiller som består av ingrediensene glucomannan og krom. Av disse er som navnet tilsier glucomannan den desidert viktigste og det er dette virkestoffet som har fått den unike godkjennelsen fra Europeiske helsemyndigheter. European Food Safety Authority har nøye gått gjennom studier på glucomannan og konkludert med at dette virkestoffet kan anbefales til slanking. Det er et stort kvalitetsstempel og faktisk første gang en slik godkjennelse gis.

Om Glucomannan

Glucomannan er naturlige kostfiber og som nevnt er dette den viktigste ingrediensen i dette slankeproduktet I forhold til slanking har Glucomannan den effekten at det i magen tar til seg mye vann og sveller til en geleaktig masse. Denne massen sørger for økt metthetsfølelse og gir dermed svært gode muligheter for å lykkes med slanking. En rekke omfattende studier beviser denne påstanden og metthetsfølelsen vil også vare lengre etter et måltid.

Om krom

Krom er den andre ingrediensen i Glucomannan Plus dette virkestoffet er først og fremst kjent for å dempe søtsuget. Videre finnes det noen studier som viser at krom gir økt fettforbrenning. Blant annet viste en 4-ukers studie omtalt på flere nettsider som «Harris chromium-studien» at krom gir økt forbrenning av kalorier. Det er den stabiliserende effekten på blodsukkeret som sørger for slankeeffekten fra krom

Vår konklusjon

Vårt slanketips er i denne omgang ganske enkelt å forsøke Glucomannan Plus. Det har det siste året dukket opp flere slankepiller som kan vise til godt dokumentert effekt, men foreløpig er glucomannan det eneste virkestoffet som har fått europeiske helsemyndigheter sin godkjennelse til å anbefales for slanking. Det tilsier enkelt og greit at dette er slankepiller som virker og som absolutt vil gi en merkbar slankeeffekt. Legg også merke til at dette er et slankemiddel som vil gi forholdsvis rask effekt da du vil spise mindre fra første dag.

bottom of page