top of page

Viste du dette?

Var du klar over at det å spise sjokolade kan være et godt slanketips? Viste du at mangel på vitamin D kan gjøre deg overvektig? Er du klar over hvor mye kroppsvekta kan varier fra dag til dag, uavhengig av mengden kroppsfett? I denne artikkelen ser vi litt på slanketips og fakta om slanking som ikke er så godt kjent.

Bli slank med sjokolade

I følge en artikkel publisert i nettavisen dailymail.co.uk kan det å spise sjokolade være et godt slanketips. Flere omfattende studier viser nemlig at de som spiser mest sjokolade både har lavest kroppsvekt og lavest fettprosent. Men, legg merke til at det her er snakk om å spise moderate mengder sjokolade. I tillegg finnes det studier som viser at det å kutte sjokoladen helt som regel fører til at man sprekker og så spiser mer enn før. Å spise moderate mengder sjokolade kan med andre ord være et godt slanketips.

Bli slank med vitamin D

Vitamin D er kjent som solskinnsvitaminet og det skyldes at kroppen selv kan produsere dette vitaminet når den utsettes for nok sollys. Akkurat det er mangelvare her hvor vintrene er lange og det er en kjensgjerning at om lag halve den norske befolkningen lider av mangel på vitamin D. I forhold til slanking kan det være problematisk av følgende årsak. Anerkjente forskere har funnet en klar sammenheng mellom mangel på vitamin D og overvekt. I tillegg indikerer nye amerikanske studier at dette vitaminet kan stimulere fettforbrenningen. Å benytte et kosttilskudd med vitamin D kan således være et godt slanketips. Flere gode tips finner du på siden tips om slanking og ellers anbefaler vi bestselgeren Medox.

  • Her kan du lese om Grønn kaffe
  • Her kan du lese om glucomannan
  • Her finner du nyttige slanketips

Kan du stole på badevekta?

En skikkelig badevekt viser naturligvis riktig vekt, men det er også alt. Den sier ikke noe om fettprosent, muskelmasse eller væskemengde. Faktisk sier badevekta heller ikke noe sikkert i forhold til om du er overvektig. Det ønsket fitness-skribenten Ross Edgley å sette fokus på. I løpet av et døgn gikk kvittet han seg derfor med 11,3 kilo kroppsvekt, først og fremst for å vise at vi ikke skal stole for mye på vekta. Vekttapet hans kom i form av væsketap og mengden kroppsvæske er en viktig årsak til at vekta kan variere mye fra dag til dag. I tillegg er det slik at muskler veier mer enn fett og dermed kan du gå opp i vekt, selv om du har trent og fått en sunnere kropp. Et nyttig slanketips kan derfor være å ta badevekta med en klype salt. Et annet nyttig slanketips er å bruke andre målemetoder som omkrets av midje, hofter og lår.

Kan du stole på BMI?

BMI (Body Mass Index) er en målemetode som skal gjøre det mulig å finne ut om en person er under- eller overvektig. Som for badevekta er det imidlertid også her på si plass å stille spørsmål ved om du kan stole på resultatet. Det hevder i alle fall ledende fagfolk som peker på flere svakheter ved BMI. Blant annet hevdes det at denne målemetoden ikke tar hensyn til variabler som muskelmasse og benbygning. I tillegg viser det seg at BMI er dårlig tilpasset forskjellig kroppshøyde, først og fremst på den måte at høye personer ender opp med en for høy BMI. Hvor god denne målemetoden virkelig er skal vi ikke uttale oss om, men at den har klare mangler er åpenbart. Kjente og veltrente idrettsutøvere har nemlig en BMI som tilser at de er overvektig, for eksempel spydkasteren Andreas Thorkildsen (2012). Å være en smule skeptisk til BMI kan med andre ord være et godt slanketips.

Her kan du lese om slankedietter

Her kan du lese mer om slanking

Her kan du lese om slanketempo

Her kan du lese om slankepiller som virker

bottom of page